Veřejná zakázka: Dodávka robotických ramen a pojezdové základny

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 59
Systémové číslo: P19V00000067
Evidenční číslo zadavatele: 27/2019/Pob
Datum zahájení: 22.02.2019
Nabídku podat do: 28.03.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka robotických ramen a pojezdové základny
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks vertikálních 6-ti osých robotických ramen č. 1, č. 2 a č. 3 pro robotické buňky, 1 ks vertikálního 6-ti osého robotického ramene č. 4 pro manipulátor a lineární pojezdové základny robota manipulátoru.

Součástí dodávky bude rovněž řídící a ovládací systém včetně softwarového vybavení. Předmětem plnění je dodávka nového, kompletního, zcela funkčního a vzájemně kompatibilního systému.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž doprava předmětu dodávky do místa plnění. Další požadovanou součástí plnění této veřejné zakázky bude součinnost dodavatele s budoucím systémovým integrátorem při kompletaci zařízení a instalaci předmětu dodávky této zakázky jakožto dílčího funkčního celku budované komplexní technologie a to v předpokládaném rozsahu 2 pracovní dny.

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 Výzvy k podání nabídky - Technická specifikace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR OP Otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 980 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • IČO: 61989100
 • Poštovní adresa:
  17. listopadu 2172/15
  70800 Ostrava
 • Název oddělení: Centrum projektové podpory
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-044551

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vsb.cz), nebo v listinné podobě na adresu:
Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava
9700 Centrum podpory inovací
Útvar: 9710 - Centrum projektové podpory
Mgr. Marcel Pobořil
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy