Veřejné zakázky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostravě

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
IČO: 61989100
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-044551
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.ppe.cz/v2/profil/vsb/
ID předchozího profilu zadavatele ve VVZ: 347869

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Makro fotografický systém
podlimitní Příjem nabídek 23.04.2019 16.05.2019 10:00
Centrifuga
podlimitní Příjem nabídek 23.04.2019 16.05.2019 09:30
Cytocentrifuga
podlimitní Příjem nabídek 23.04.2019 16.05.2019 09:00
RC výukový systém
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.04.2019 29.04.2019 10:00
Asynchronní dynamometr vč. příslušenství
nadlimitní Příjem nabídek 15.04.2019 16.05.2019 10:00
Chladící desky
podlimitní Příjem nabídek 15.04.2019 16.05.2019 10:30
Laboratorní vibrační pila
podlimitní Příjem nabídek 15.04.2019 13.05.2019 10:30
Tkáňový automat
podlimitní Příjem nabídek 15.04.2019 13.05.2019 09:00
Motorizovaný rotační mikrotom s elektronickým posunem vzorku
podlimitní Příjem nabídek 15.04.2019 13.05.2019 09:30
Bezkontaktní čipové čtečky
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.04.2019 23.04.2019 12:00
Nákup pneumatických prvků
nadlimitní Příjem nabídek 11.04.2019 20.05.2019 10:00
Výměnný modul pro simulátor HDS-20_Interchangeable module for the HDS-20 simulator
nadlimitní Příjem nabídek 11.04.2019 14.05.2019 09:00
Technické vybavení testovacího pracoviště 2
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.04.2019 18.04.2019 10:00
Viskozimetr
podlimitní Příjem nabídek 08.04.2019 29.04.2019 10:00
Systém na měření a analýzu jízdní dynamiky silničních vozidel
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.04.2019 16.04.2019 09:00
všechny zakázky