Veřejné zakázky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostravě

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
IČO: 61989100
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-044551
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.ppe.cz/v2/profil/vsb/
ID předchozího profilu zadavatele ve VVZ: 347869

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka laboratorního membránového modulu
podlimitní Příjem nabídek 06.10.2022 24.10.2022 10:00
Granulometr s morfologií
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.10.2022 13.10.2022 09:00
Laboratoř vodíkových technologií projektu CEETe
nadlimitní Příjem nabídek 29.09.2022 01.11.2022 10:00
Rekonstrukce zasedacích místností v budově IT4Innovations
podlimitní Příjem nabídek 15.09.2022 12.10.2022 09:00
Tiskařské služby VŠB-TUO
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.09.2022 22.09.2022 11:00
Software pro simulace dopravních a logistických procesů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.09.2022 26.09.2022 10:00
Interiérová estetizace menzy a interiérové doplnění a vybavení místností FBI - opakovaná
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.09.2022 26.09.2022 10:00
Počítačem řízený multikanálový potenciostat/galvanostat
podlimitní Vyhodnoceno 05.09.2022 21.09.2022 09:00
Klimatická komora pro pěstování rostlin
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.09.2022 23.09.2022 09:00
Vodíková plnicí stanice projektu CEETe
nadlimitní Příjem nabídek 26.08.2022 13.10.2022 10:00
Analyzátor čistoty H2
podlimitní Hodnocení 24.08.2022 09.09.2022 09:00
Software pro modelování, simulování a optimalizaci materiálových toků a výrobních a logistických procesů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.08.2022 22.08.2022 10:00
Akumulace dešťových vod budovy víceúčelové sportovní haly v areálu VŠB-TUO - II.
podlimitní Vyhodnoceno 01.08.2022 22.08.2022 10:00
Komplementární systémy II
nadlimitní Hodnocení 21.07.2022 05.09.2022 09:00
Rozšíření datového úložiště PROJECT pro IT4Innovations
nadlimitní Vyhodnoceno 21.07.2022 07.09.2022 09:00
všechny zakázky