Veřejné zakázky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostravě

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
IČO: 61989100

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Upgrade celoškolského elektronického výukového systému LMS Moodle
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.02.2019 25.02.2019 10:00
Dodávka a instalace vysokotlakého vodního paprsku
podlimitní Příjem nabídek 14.02.2019 05.03.2019 10:00
Jazykové kurzy pro rektorátní pracoviště II
VZ malého rozsahu V jednání 13.02.2019 19.02.2019 09:00
Dodávka elektrometru včetně příslušenství
podlimitní Příjem nabídek 11.02.2019 28.02.2019 10:00
Rekonstrukce centrálního prostoru FAST
podlimitní Příjem nabídek 08.02.2019 27.02.2019 10:00
3D tiskárna pro tisk kompozitních materiálů včetně příslušenství
podlimitní Příjem nabídek 06.02.2019 22.02.2019 10:00
Atomový emisní spektrometr s indukčně vázanou plazmou
podlimitní Příjem nabídek 06.02.2019 25.02.2019 09:00
Pořízení termokamery vč. příslušenství
podlimitní Příjem nabídek 05.02.2019 25.02.2019 10:00
Zařízení pro odstředivé lití nízkotavitelných slitin neželezných kovů - III.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.02.2019 18.02.2019 10:00
VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NOVÉ BUDOVY EKONOMICKÉ FAKLTY VŠB-TUO S POUŽITÍM METODIKY BIM
nadlimitní Příjem nabídek 01.02.2019 13.03.2019 10:00
Měřící zařízení pro projekt CLAIRO
nadlimitní Příjem nabídek 29.01.2019 04.03.2019 10:00
Debugger - SW
podlimitní Hodnocení 28.01.2019 13.02.2019 10:00
Servis CISCO produktů
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.01.2019 04.02.2019 10:00
Dodávka programového vybavení SAP - elektronizace HR procesů v IS SAP
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.01.2019 04.02.2019 09:00
Nákup tekutinových prvků
nadlimitní Příjem nabídek 23.01.2019 26.02.2019 10:00
všechny zakázky