Veřejné zakázky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostravě

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
IČO: 61989100
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-044551
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.ppe.cz/v2/profil/vsb/
ID předchozího profilu zadavatele ve VVZ: 347869

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Praní prádla a chemické čištění 2022-2023
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.12.2021 13.12.2021 09:00
Překladatelské služby
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.12.2021 14.12.2021 09:00
Analyzátor spalin FID pro emisní monitoring ve spalinách ze spalování fosilních paliv a odpadů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.11.2021 13.12.2021 10:00
Obnova centrálních prvků systémů CCTV a C4
podlimitní Příjem nabídek 29.11.2021 15.12.2021 09:00
Plynový chromatograf s BID detektorem
podlimitní Příjem nabídek 26.11.2021 14.12.2021 09:00
Malířské a natěračské práce 2022 - 2024
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.11.2021 07.12.2021 09:00
Opravy a instalace žaluzií 2021-2022
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.11.2021 03.12.2021 10:00
Rozšíření bateriového úložiště
podlimitní Příjem nabídek 24.11.2021 10.12.2021 07:00
Hysterezigraf pro měření tvrdých magnetických materiálů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.11.2021 30.11.2021 10:00
Výukový systém pro diagnostiku poruch strojních zařízení
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.11.2021 25.11.2021 10:00
Předběžná tržní konzultace - Zařízení pro měření elektřiny
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.11.2021 26.11.2021 23:59
Vypracování projektové dokumentace Nová budova vědeckého centra Refresh VŠB-TUO s použitím metodiky BIM
nadlimitní Příjem nabídek 12.11.2021 15.12.2021 10:00
Intel oneAPI Base & HPC Toolkit
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.11.2021 22.11.2021 09:00
Podlahářské práce 2021-2022
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.11.2021 16.11.2021 11:00
Komplementární systémy I
nadlimitní Příjem nabídek 04.11.2021 16.12.2021 09:00
všechny zakázky