Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Dodávka robotických ramen a pojezdové základny
Odesílatel Marcel Pobořil
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.03.2019 15:28:21
Předmět Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

Zadavatel v souladu s ustanovením části II. Výzvy k podání nabídky (dále jen „Výzva“) poskytuje vysvětlení zadávacích podmínek a v souladu s ustanovením čl. 2.5 Výzvy provádí změnu a doplnění zadávacích podmínek.


Přílohy
- Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1_podpis.pdf (311.16 KB)
- Přílohy k vysvětlení zadávacích podmínek č. 1.zip (251.85 KB)