Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy zpevněných ploch areálu FBI
podlimitní Příjem nabídek 12.05.2021 01.06.2021 09:00
Rekonstrukce světelného nápisu na střeše budovy A
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.05.2021 25.05.2021 10:00
Předběžné tržní konzultace "Společné datové prostředí – CDE"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.05.2021 21.05.2021 23:59
Modernizace hlasové sítě a její rozvoj
podlimitní Příjem nabídek 06.05.2021 28.05.2021 09:00
Vybavení bufetu FAST gastronomickým zařízením
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.05.2021 17.05.2021 09:00
Rozšíření pro DC power analyzer
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.04.2021 17.05.2021 10:00
Dodávka elektroinstalačního materiálu a zdrojů světla 5/2021
mimo režim ZZVZ Zadáno 30.04.2021 10.05.2021 09:00
Dodávka IT techniky 14/2021
nadlimitní Zadáno 29.04.2021 11.05.2021 09:00
Mytí oken a skleněných výplní v budovách VŠB – TUO 2021–2023
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.04.2021 11.05.2021 09:00
Lakovací a sušící kabina
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.04.2021 13.05.2021 10:00
Zařízení pro experimentální pracoviště pro testování robotů
nadlimitní Příjem nabídek 28.04.2021 03.06.2021 10:00
Efektory a systém pro výměnu nástrojů pro robotická ramena
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.04.2021 10.05.2021 10:00
VŠB-TUO Nová budova EkF – přístavba H
nadlimitní Příjem nabídek 26.04.2021 15.06.2021 10:00
Antigenní testy
podlimitní Zadáno 22.04.2021 28.04.2021 09:00
Rámcová dohoda na stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků
podlimitní Hodnocení 21.04.2021 07.05.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››