Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka robotických ramen a pojezdové základny
Odesílatel Marcel Pobořil
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.03.2019 10:54:35
Předmět Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2

Zadavatel v souladu s ustanovením části II. Výzvy k podání nabídky (dále jen „Výzva“) poskytuje vysvětlení zadávacích podmínek a v souladu s ustanovením čl. 2.5 Výzvy provádí změnu a doplnění zadávacích podmínek.


Přílohy
- Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2_podpis.pdf (237.98 KB)
- Přílohy k vysvětlení zadávacích podmínek č. 2.zip (252.09 KB)