Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka robotických ramen a pojezdové základny
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks vertikálních 6-ti osých robotických ramen č. 1, č. 2 a č. 3 pro robotické buňky, 1 ks vertikálního 6-ti osého robotického ramene č. 4 pro manipulátor a lineární pojezdové základny robota manipulátoru.

Součástí dodávky bude rovněž řídící a ovládací systém včetně softwarového vybavení. Předmětem plnění je dodávka nového, kompletního, zcela funkčního a vzájemně kompatibilního systému.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž doprava předmětu dodávky do místa plnění. Další požadovanou součástí plnění této veřejné zakázky bude součinnost dodavatele s budoucím systémovým integrátorem při kompletaci zařízení a instalaci předmětu dodávky této zakázky jakožto dílčího funkčního celku budované komplexní technologie a to v předpokládaném rozsahu 2 pracovní dny.

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 Výzvy k podání nabídky - Technická specifikace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vsb.cz), nebo v listinné podobě na adresu:
Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava
9700 Centrum podpory inovací
Útvar: 9710 - Centrum projektové podpory
Mgr. Marcel Pobořil
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba
Kontakt: Marcel Pobořil
e-mail: marcel.poboril@vsb.cz
tel: 597 329 211
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR OP Otevřená výzva
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 18.03.2019 10:00
Datum zahájení: 22.02.2019 13:10
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):