Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kulový mlýn pro vysoce výkonné mletí
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.08.2019 12.09.2019 10:00
Hygienické potřeby 10/2019
mimo režim ZZVZ Zadáno 28.08.2019 04.09.2019 08:30
Modulární vícekanálový měřící senzorický systém na bázi virtuální instrumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.08.2019 11.09.2019 10:00
Multifunkční soustružnické obráběcí centrum s poháněnou horní frézovací hlavou v Y-ose
nadlimitní Zadáno 27.08.2019 30.09.2019 10:00
Čisticí a úklidové prostředky 12/2019
mimo režim ZZVZ Zadáno 27.08.2019 04.09.2019 08:45
Příprava materiálů pro zhotovování homogenních a heterogenních svarových spojů na jaderných elektrárnách
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2019 11.09.2019 11:00
Dodávka IT + AV techniky 43/2019
nadlimitní Zadáno 26.08.2019 09.09.2019 10:00
Zařízení pro měření parametrů únosnosti v žáru
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.08.2019 03.09.2019 10:00
Výuková pracoviště pro PLC automatizaci II.
podlimitní Zadáno 22.08.2019 10.09.2019 10:00
Propagační předměty 23/2019
mimo režim ZZVZ Zadáno 22.08.2019 27.08.2019 09:00
Nákup nábytku 14/2019
nadlimitní Zadáno 20.08.2019 02.09.2019 10:00
Dodávka zámečnického materiálu 7/2019
mimo režim ZZVZ Zadáno 19.08.2019 27.08.2019 10:00
FID analyzátor pro měření obsahu TOC
podlimitní Zadáno 16.08.2019 05.09.2019 13:00
Dodávka zámečnického materiálu 6/2019
mimo režim ZZVZ Zadáno 16.08.2019 23.08.2019 10:00
Propagační předměty 22/2019
mimo režim ZZVZ Zadáno 15.08.2019 22.08.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016