Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka IT + AV techniky 49/2019
nadlimitní Zadáno 09.10.2019 21.10.2019 10:00
Propagační předměty 27/2019
mimo režim ZZVZ Zadáno 09.10.2019 17.10.2019 11:00
Tiskařské služby 11/2019
mimo režim ZZVZ Zadáno 07.10.2019 17.10.2019 09:00
Konzultační služby k ekonomickému informačnímu systému SAP II
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2019 03.10.2019 09:00
Dodávka instalatérského materiálu 7/2019
mimo režim ZZVZ Zadáno 25.09.2019 03.10.2019 11:00
Dodávka zámečnického materiálu 8/2019
mimo režim ZZVZ Zadáno 25.09.2019 03.10.2019 10:00
Dodávka IT + AV techniky 48/2019
nadlimitní Zadáno 25.09.2019 09.10.2019 10:00
Dodávka kontinuálních analyzátorů mikrofluidních reaktorů a detekčních komor
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.09.2019 09.10.2019 10:00
Propagační předměty 26/2019
mimo režim ZZVZ Zadáno 24.09.2019 01.10.2019 09:00
Upgrade řídicí konzoly simulátoru deformací za tepla HDS20-Gleeble Touch Control_Upgrade of the control console of hot deformation simulator HDS20-Gleeble Touch Control
nadlimitní Zadáno 17.09.2019 03.10.2019 09:00
Stavební úpravy místností J111 - 113
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.09.2019 30.09.2019 11:00
Dodávka mobilních pracovišť pro praktickou parametrizaci modulů KNX II.
podlimitní Zadáno 17.09.2019 07.10.2019 10:00
Dodávky spotřebního materiálu pro laserové tiskárny ve 4. Q. 2019
nadlimitní Zadáno 16.09.2019 27.09.2019 09:00
Propagační předměty 25/2019
mimo režim ZZVZ Zadáno 16.09.2019 23.09.2019 10:00
3D laserový skener
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.09.2019 30.09.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016