Veřejná zakázka: 2. kolo předběžné tržní konzultace "Zajištění ostrahy objektu IT4Innovations"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 631
Systémové číslo: P20V00000148
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 21.05.2020
Předběžnou nabídku podat do: 17.06.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: 2. kolo předběžné tržní konzultace "Zajištění ostrahy objektu IT4Innovations"
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zadavatel zahájil předběžnou tržní konzultaci (dále jen "PTK") dne 5. 3. 2020 a to se stávajícím poskytovatelem služeb ostrahy na objektu IT4Innovations.

Předmětem 1. kola PTK byla revize stávajícího stavu poskytování služeb a získání obecného povědomí zadavatele v oblasti aktuálních trendů na trhu s těmito službami. Výsledkem pak byla bližší specifikace předmětu plnění navazujícího zadávacího řízení a určení některých technických a obchodních podmínek účasti, stejně jako možný kvalifikačních podmínek, které najdou uplatnění při tvorbě finální podoby zadávacích podmínek na tuto veřejnou zakázku.
Dosavadní poznatky z 1. kola PTK a další veřejně dostupné informace týkající se zakázek obdobného rozsahu a předmětu plnění jsou spolu s dosavadními zkušenostmi zadavatele vtěleny do vzorové zadávací dokumentace, kterou vám poskytujeme jako podklad pro účast ve 2. kole PTK.

Předmětem navazujícího zadávacího řízení je zajištění komplexních služeb ostrahy pro budovu IT4Innovations národní superpočítačové centrum a případně také dálkového dohledu pro budovu IT4Innovations národní superpočítačové centrum v areálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Zadavatel umožní prohlídku místa plnění pro účastníky PTK a to dne 29. 5. 2020.
S ohledem na stávající provozní omezení prosíme o nahlášení účasti na prohlídce místa plnění formou e-mailu na adresu jan.jurena@vsb.cz a to do 26. 5. 2020. Zadavatel následně přihlášeným účastníkům zašle podrobnosti o průběhu prohlídky místa plnění.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • IČO: 61989100
 • Poštovní adresa:
  17. listopadu 2172/15
  70800 Ostrava
 • Název oddělení: IT4Innovation
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-044551

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
17. listopadu 2172/15
70800 Ostrava

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy