Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Realizace stavby CEETe a energetické výzkumné technologie
nadlimitní Zadáno 01.12.2021 14.01.2022 10:00
Analyzátor spalin FID pro emisní monitoring ve spalinách ze spalování fosilních paliv a odpadů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.11.2021 15.12.2021 10:00
Dodávka IT techniky 58/2021
nadlimitní Zadáno 26.11.2021 07.12.2021 09:00
Dodávka elektroinstalačního materiálu a zdrojů světla 17/2021
mimo režim ZZVZ Zadáno 25.11.2021 02.12.2021 09:00
Dodávka instalatérského materiálu 14/2021
mimo režim ZZVZ Zadáno 24.11.2021 01.12.2021 09:00
Dodávka zámečnického materiálu 13/2021
mimo režim ZZVZ Zadáno 24.11.2021 01.12.2021 09:00
Dodávka IT techniky 55/2021
nadlimitní Zadáno 22.11.2021 10.12.2021 09:00
Dodávka IT techniky 57/2021
nadlimitní Zadáno 19.11.2021 02.12.2021 09:00
Výukový systém pro diagnostiku poruch strojních zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2021 25.11.2021 10:00
Dodávka IT techniky 56/2021
nadlimitní Zadáno 16.11.2021 29.11.2021 09:00
Předběžná tržní konzultace - Zařízení pro měření elektřiny
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.11.2021 26.11.2021 23:59
Dodávka IT techniky 54/2021
nadlimitní Zadáno 12.11.2021 29.11.2021 09:00
Vypracování projektové dokumentace Nová budova vědeckého centra Refresh VŠB-TUO s použitím metodiky BIM
nadlimitní Zadáno 12.11.2021 15.12.2021 10:00
Dodávka instalatérského materiálu 13/2021
mimo režim ZZVZ Zadáno 11.11.2021 18.11.2021 09:00
Dodávka elektroinstalačního materiálu a zdrojů světla 16/2021
mimo režim ZZVZ Zadáno 11.11.2021 18.11.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016