Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka kontinuálních analyzátorů mikrofluidních reaktorů a detekčních komor
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.09.2019 09.10.2019 10:00
Propagační předměty 26/2019
mimo režim ZZVZ Zadáno 24.09.2019 01.10.2019 09:00
Upgrade řídicí konzoly simulátoru deformací za tepla HDS20-Gleeble Touch Control_Upgrade of the control console of hot deformation simulator HDS20-Gleeble Touch Control
nadlimitní Zadáno 17.09.2019 03.10.2019 09:00
Stavební úpravy místností J111 - 113
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.09.2019 30.09.2019 11:00
Dodávka mobilních pracovišť pro praktickou parametrizaci modulů KNX II.
podlimitní Zadáno 17.09.2019 07.10.2019 10:00
Dodávky spotřebního materiálu pro laserové tiskárny ve 4. Q. 2019
nadlimitní Zadáno 16.09.2019 27.09.2019 09:00
Propagační předměty 25/2019
mimo režim ZZVZ Zadáno 16.09.2019 23.09.2019 10:00
3D laserový skener
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.09.2019 30.09.2019 09:00
Hygienické potřeby 11/2019
mimo režim ZZVZ Zadáno 12.09.2019 23.09.2019 09:00
Pořízení vývojového SW vč. podpory
podlimitní Zadáno 12.09.2019 30.09.2019 10:00
Vybavení k osazení a pájení DPS
podlimitní Zadáno 12.09.2019 30.09.2019 10:00
Čisticí a úklidové prostředky 13/2019
mimo režim ZZVZ Zadáno 12.09.2019 23.09.2019 08:45
Výukový modul měřící rozměry a bezvadnost výrobku
podlimitní Zadáno 11.09.2019 01.10.2019 10:00
Dodávka elektroinstalačního materiálu a zdrojů světla 12/2019
mimo režim ZZVZ Zadáno 09.09.2019 16.09.2019 10:00
Dodávka IT + AV techniky 44/2019
nadlimitní Zadáno 06.09.2019 30.09.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016