Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Propagační předměty 5/2020
mimo režim ZZVZ Zadáno 21.04.2020 29.04.2020 09:00
Výukové moduly pro didaktické experimenty s mechanikou tekutin, toky, průtoky a simulaci srážek
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.04.2020 13.05.2020 10:00
Vysokorychlostní 3D laserový skener
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.04.2020 21.05.2020 10:00
Dodávka IT techniky 17/2020
nadlimitní Zadáno 17.04.2020 29.04.2020 09:00
Dodávka IT techniky 16/2020
nadlimitní Zadáno 17.04.2020 28.04.2020 10:00
Dodávka IT techniky 15/2020
nadlimitní Zadáno 16.04.2020 28.04.2020 09:00
Dodávka IT techniky 14/2020
nadlimitní Zadáno 15.04.2020 27.04.2020 09:00
EURO_IT4I Supercomputer
nadlimitní Zadáno 09.04.2020 12.06.2020 09:00
Simulační software pro tvorbu digital twin
podlimitní Zadáno 09.04.2020 30.04.2020 10:00
Distribuovaný vláknově optický senzorový systém DTS
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.04.2020 27.04.2020 10:00
Dodávka IT techniky 13/2020
nadlimitní Zadáno 03.04.2020 16.04.2020 09:00
Dodávka AV techniky 12/2020
nadlimitní Zadáno 03.04.2020 23.04.2020 09:00
Zařízení pro měření hydraulických a mechanických veličin II.
nadlimitní Zadáno 02.04.2020 12.05.2020 10:00
Zařízení pro mobilní pracoviště bezkontaktních metod měření rozměrů a tvarů
podlimitní Zadáno 30.03.2020 21.04.2020 10:00
Dodávka elektroinstalačního materiálu a zdrojů světla 5/2020 - opakovaná
mimo režim ZZVZ Zadáno 27.03.2020 03.04.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016