Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
2. kolo předběžné tržní konzultace "Zajištění ostrahy objektu IT4Innovations"
nadlimitní Zadávání 21.05.2020
Virtualizační infrastruktura pro IT4Innovations
nadlimitní Zadáno 20.05.2020 23.06.2020 09:00
Dodávka IT techniky 24/2020
nadlimitní Zadáno 15.05.2020 26.05.2020 09:00
Optický spektrální analyzátor s Fourier transformací II.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.05.2020 27.05.2020 10:00
Systém pro kontinuální měření koncentrace a speciace plynné Hg ve spalinách
podlimitní Zadáno 14.05.2020 01.06.2020 10:00
Kontinuální analyzátor oxidu uhličitého
podlimitní Zadáno 12.05.2020 01.06.2020 13:00
Dodávka instalatérského materiálu 3/2020
mimo režim ZZVZ Zadáno 12.05.2020 20.05.2020 09:00
Dodávka zámečnického materiálu 3/2020
mimo režim ZZVZ Zadáno 12.05.2020 20.05.2020 08:00
Dodávka elektroinstalačního materiálu a zdrojů světla 6/2020
mimo režim ZZVZ Zadáno 12.05.2020 19.05.2020 08:00
Dodávka IT techniky 22/2020
nadlimitní Zadáno 07.05.2020 18.05.2020 09:00
Dodávka IT + AV techniky 21/2020
nadlimitní Zadáno 07.05.2020 19.05.2020 09:00
Studijní laboratorní trenažér Rankinova cyklu
podlimitní Zadáno 07.05.2020 28.05.2020 10:00
Materiál a příslušenství pro optické přístroje
podlimitní Zadáno 07.05.2020 28.05.2020 10:00
Hygienické potřeby 4/2020
mimo režim ZZVZ Zadáno 05.05.2020 13.05.2020 09:00
Dodávka IT techniky 20/2020
nadlimitní Zadáno 04.05.2020 15.05.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016