Veřejná zakázka: Akumulace dešťových vod budovy J v areálu VŠB-TUO

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1658
Systémové číslo: P23V00000026
Evidenční číslo zadavatele: 115/2023/Pob
Datum zahájení: 08.02.2023
Nabídku podat do: 27.02.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Akumulace dešťových vod budovy J v areálu VŠB-TUO
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavebních prací je úprava odvodu vody z části střechy budovy J, které budou přes filtrační šachtu svedeny do akumulační nádrže o užitném objemu 16 m3. Odtud budou zavlažovacím potrubím přivedeny k využití závlahy. Rozvod vody na požadovaný tlak do systému bude zajišťovat AT stanice, která bude přidružena a propojena sacím potrubím k akumulační nádrži. Při naplnění kapacity retence bude nadbytečné množství vod odváděno pomocí havarijního přepadu do stávající kanalizační přípojky a bude likvidována stejně jako doposud.
Akumulační nádrž bude umístěna v ploše zeleně před budovou J. Požadovaný objem nádrže bude dosažen složením dvou samostatných jímek. Před akumulační jímku bude umístění suchá jímka pro umístění zařízení pro čerpání vody a tlakování výtlačného závlahového potrubí (ATS). Do nádrže bude dešťová voda přiváděna nově zbudovanou přípojkou, která v rámci objektu ZTI odděluje splaškové vody od dešťových uvnitř objektu.
Součástí stavebních prací bude rovněž automatický závlahový systém postřikem výsuvnými postřikovači. Závlaha je řešena jako automatická s centrálním ovládáním pomocí řídící jednotky. Součástí stavebních prací je rovněž zhotovení kabelového přívodu NN a elektronické komunikace.
Předmětem stavebních prací je rovněž provedení všech dalších prací podrobně vymezených projektovou dokumentací. Předmětem veřejné zakázky je kromě provedení stavebních prací rovněž vypracování dokumentace skutečného provedení stavby.
Bližší podrobnosti k předmětu veřejné zakázky jsou vymezeny v části I. Výzvy k podání nabídky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR OP Otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 622 985 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • IČO: 61989100
 • Poštovní adresa:
  17. listopadu 2172/15
  70800 Ostrava
 • Název oddělení: Centrum projektové podpory
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-044551

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vsb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky