Veřejná zakázka: Vývojová platforma pro ECU - II./ECU development platform - II.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 907
Systémové číslo: P21V00000018
Evidenční číslo zadavatele: 90/2021/Pob
Datum zahájení: 29.01.2021
Nabídku podat do: 12.02.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vývojová platforma pro ECU - II./ECU development platform - II.
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vývojové platformy ECU pro výukové účely. Platforma se bude sestávat z 8 standartních sestav pro studentské stanice a jednoho rozšiřujícího setu kompatibilního se standartním stanovištěm. Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění.

The subject of the public contract is the supply of ECU development platform, consisting of the delivery of an automotive ECU development platforms for educational usage, the platform will consist of 8 standard sets for 8 student stations and 1 extension set compatible with standard set. The subject of performance also includes transport to the place of performance.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR OP Otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 932 230 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • IČO: 61989100
 • Poštovní adresa:
  17. listopadu 2172/15
  70800 Ostrava
 • Název oddělení: Centrum projektové podpory
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-044551

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vsb.cz), nebo v listinné podobě na adresu:
Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava
9700 Centrum podpory inovací
Útvar: 9710 - Centrum projektové podpory
Mgr. Marcel Pobořil
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

In electronic form through the electronic tool E-ZAK (https://zakazky.vsb.cz), or in written form to address:
VSB - Technical University of Ostrava
9700 Innovation Support Centre,
Department: 9710 - Project Support Centre
Mgr. Marcel Pobořil
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy