Veřejná zakázka: Provádění prostorové virucidní dezinfekce proti šíření koronaviru v budovách VŠB-TUO

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 870
Systémové číslo: P20V00000388
Evidenční číslo zadavatele: 251/9560/2020
Datum zahájení: 24.11.2020
Nabídku podat do: 08.12.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Provádění prostorové virucidní dezinfekce proti šíření koronaviru v budovách VŠB-TUO
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace dezinfekční práce spočívající v interiérové, prostorové virucidní dezinfekci proti šíření koronaviru pro potřeby jednotlivých pracovišť zadavatele.
Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy o dílo s jedním dodavatelem.
Na základě uzavřené rámcové smlouvy o dílo bude vybraný dodavatel pro zadavatele zajišťovat dezinfekční práce podle potřeb zadavatele po celou dobu trvání rámcové smlouvy o dílo, a to formou dílčích plnění, vždy na základě konkrétní písemné výzvy zadavatele (dílčí objednávky). Zadavatel si vyhrazuje právo zadávat jednotlivá dílčí plnění operativně dle aktuální potřeby a situace.
Zadavatel umožní zhotoviteli připojení k rozvodu teplé a studené vody a el energie. Náklady spojené s užíváním vody apod. hradí zadavatel a nebude požadovat po dodavateli jejich úhradu.
Dodavatel garantuje vykonávání činnosti osobami způsobilými k výkonu sjednaných prací a řádně proškolenými. K provedení prací bude zhotovitel používat vlastní certifikované prostředky, které budou odpovídat technickým normám a předpisům platným v České republice, včetně aplikace, a to dle zásad BOZP, PO a ekologických procesů. Materiál, práce, doprava a také ostatní pomůcky a náklady na pořízení těchto prostředků jsou zahrnuty v ceně, která bude tímto stanovena jako kompletní. Dodavatel také na vlastní náklady provede případnou likvidaci odpadů vzniklých vlastní činnosti.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR OP Otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • IČO: 61989100
 • Poštovní adresa:
  17. listopadu 2172/15
  70800 Ostrava
 • Název oddělení: Veřejné zakázky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-044551

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vsb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky