Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Provádění prostorové virucidní dezinfekce proti šíření koronaviru v budovách VŠB-TUO
Odesílatel Marcela Tomisová
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.12.2020 19:49:56
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace


Přílohy
- Vysvětlení zadávacích podmínek_ c.1.pdf (97.90 KB)
- Příloha č.1 - Tabulka nabídkových cen pro hodnocení nabídky-nově.xlsx (11.01 KB)