Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Provádění prostorové virucidní dezinfekce proti šíření koronaviru v budovách VŠB-TUO
Odesílatel Marcela Tomisová
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.12.2020 12:55:33
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace


Přílohy
- Vysvětlení zadávacích podmínek_ c.2.pdf (191.22 KB)