Public contract: Provádění prostorové virucidní dezinfekce proti šíření koronaviru v budovách VŠB-TUO

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 870
System number: P20V00000388
Contracting authority registration number: 251/9560/2020
Date of commence: 24.11.2020
Tender submit to: 08.12.2020 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Provádění prostorové virucidní dezinfekce proti šíření koronaviru v budovách VŠB-TUO
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je realizace dezinfekční práce spočívající v interiérové, prostorové virucidní dezinfekci proti šíření koronaviru pro potřeby jednotlivých pracovišť zadavatele.
Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy o dílo s jedním dodavatelem.
Na základě uzavřené rámcové smlouvy o dílo bude vybraný dodavatel pro zadavatele zajišťovat dezinfekční práce podle potřeb zadavatele po celou dobu trvání rámcové smlouvy o dílo, a to formou dílčích plnění, vždy na základě konkrétní písemné výzvy zadavatele (dílčí objednávky). Zadavatel si vyhrazuje právo zadávat jednotlivá dílčí plnění operativně dle aktuální potřeby a situace.
Zadavatel umožní zhotoviteli připojení k rozvodu teplé a studené vody a el energie. Náklady spojené s užíváním vody apod. hradí zadavatel a nebude požadovat po dodavateli jejich úhradu.
Dodavatel garantuje vykonávání činnosti osobami způsobilými k výkonu sjednaných prací a řádně proškolenými. K provedení prací bude zhotovitel používat vlastní certifikované prostředky, které budou odpovídat technickým normám a předpisům platným v České republice, včetně aplikace, a to dle zásad BOZP, PO a ekologických procesů. Materiál, práce, doprava a také ostatní pomůcky a náklady na pořízení těchto prostředků jsou zahrnuty v ceně, která bude tímto stanovena jako kompletní. Dodavatel také na vlastní náklady provede případnou likvidaci odpadů vzniklých vlastní činnosti.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: VZMR OP Otevřená výzva
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: 1 000 000 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • CRN: 61989100
 • Postal address:
  17. listopadu 2172/15
  70800 Ostrava
 • Name of the department: Veřejné zakázky
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2018-044551

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vsb.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance