Public contract: 2. kolo předběžné tržní konzultace "Zajištění ostrahy objektu IT4Innovations"

Information on public contract

procurement procedure phase Awarding
Procurement procedure is running
DBID: 631
System number: P20V00000148
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Date of commence: 21.05.2020
Indicative tender submit to: 17.06.2020 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: 2. kolo předběžné tržní konzultace "Zajištění ostrahy objektu IT4Innovations"
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Zadavatel zahájil předběžnou tržní konzultaci (dále jen "PTK") dne 5. 3. 2020 a to se stávajícím poskytovatelem služeb ostrahy na objektu IT4Innovations.

Předmětem 1. kola PTK byla revize stávajícího stavu poskytování služeb a získání obecného povědomí zadavatele v oblasti aktuálních trendů na trhu s těmito službami. Výsledkem pak byla bližší specifikace předmětu plnění navazujícího zadávacího řízení a určení některých technických a obchodních podmínek účasti, stejně jako možný kvalifikačních podmínek, které najdou uplatnění při tvorbě finální podoby zadávacích podmínek na tuto veřejnou zakázku.
Dosavadní poznatky z 1. kola PTK a další veřejně dostupné informace týkající se zakázek obdobného rozsahu a předmětu plnění jsou spolu s dosavadními zkušenostmi zadavatele vtěleny do vzorové zadávací dokumentace, kterou vám poskytujeme jako podklad pro účast ve 2. kole PTK.

Předmětem navazujícího zadávacího řízení je zajištění komplexních služeb ostrahy pro budovu IT4Innovations národní superpočítačové centrum a případně také dálkového dohledu pro budovu IT4Innovations národní superpočítačové centrum v areálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Zadavatel umožní prohlídku místa plnění pro účastníky PTK a to dne 29. 5. 2020.
S ohledem na stávající provozní omezení prosíme o nahlášení účasti na prohlídce místa plnění formou e-mailu na adresu jan.jurena@vsb.cz a to do 26. 5. 2020. Zadavatel následně přihlášeným účastníkům zašle podrobnosti o průběhu prohlídky místa plnění.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: published on profile - open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: N/A

Place of performance

 • Ostrava-město

Contracting authority

 • Official name: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • CRN: 61989100
 • Postal address:
  17. listopadu 2172/15
  70800 Ostrava
 • Name of the department: IT4Innovation
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2018-044551

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
17. listopadu 2172/15
70800 Ostrava

Contact

Object items

Public documents

Forms

URL addresses