Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: 2. kolo předběžné tržní konzultace "Zajištění ostrahy objektu IT4Innovations"
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Zadavatel zahájil předběžnou tržní konzultaci (dále jen "PTK") dne 5. 3. 2020 a to se stávajícím poskytovatelem služeb ostrahy na objektu IT4Innovations.

Předmětem 1. kola PTK byla revize stávajícího stavu poskytování služeb a získání obecného povědomí zadavatele v oblasti aktuálních trendů na trhu s těmito službami. Výsledkem pak byla bližší specifikace předmětu plnění navazujícího zadávacího řízení a určení některých technických a obchodních podmínek účasti, stejně jako možný kvalifikačních podmínek, které najdou uplatnění při tvorbě finální podoby zadávacích podmínek na tuto veřejnou zakázku.
Dosavadní poznatky z 1. kola PTK a další veřejně dostupné informace týkající se zakázek obdobného rozsahu a předmětu plnění jsou spolu s dosavadními zkušenostmi zadavatele vtěleny do vzorové zadávací dokumentace, kterou vám poskytujeme jako podklad pro účast ve 2. kole PTK.

Předmětem navazujícího zadávacího řízení je zajištění komplexních služeb ostrahy pro budovu IT4Innovations národní superpočítačové centrum a případně také dálkového dohledu pro budovu IT4Innovations národní superpočítačové centrum v areálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Zadavatel umožní prohlídku místa plnění pro účastníky PTK a to dne 29. 5. 2020.
S ohledem na stávající provozní omezení prosíme o nahlášení účasti na prohlídce místa plnění formou e-mailu na adresu jan.jurena@vsb.cz a to do 26. 5. 2020. Zadavatel následně přihlášeným účastníkům zašle podrobnosti o průběhu prohlídky místa plnění.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: 17. listopadu 2172/15
70800 Ostrava
Kontakt: Jan Juřena
e-mail: jan.jurena@vsb.cz
tel: 597 329 579
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Postup zadání: otevřené řízení
Datum pro předběžný zájem:
Datum pro žádosti o účast:
Datum pro předběžné nabídky: 17.06.2020 09:00
Datum předložení nabídky:
Datum zahájení: 21.05.2020 14:00