Veřejná zakázka: Výukové moduly pro Hornicko-geologickou fakultu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 497
Systémové číslo: P20V00000014
Evidenční číslo zadavatele: 047/2019/Jil
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-001483
Datum zahájení: 13.01.2020
Nabídku podat do: 17.02.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výukové moduly pro Hornicko-geologickou fakultu
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části, přičemž účastník může podat nabídku do jedné, či obou částí této veřejné zakázky.
Rozdělení veřejné zakázky na části:
I. Výukové moduly pro simulaci technologických procesů
II. Výukový modul pro experimenty s mechanikou tekutin, toky, průtoky a simulaci srážek

Předmětem plnění části I. „Výukové moduly pro simulaci technologických procesů“ je dodávka, instalace a oživení 4 výukových modulů pro simulaci následujících technologických procesů: písková filtrace, adsorpce, iontová výměna, chemické srážení rozpuštěných látek, flokulace a sedimentace vloček v lamelovém separátoru, flotace rozpuštěným vzduchem, biologické čištění odpadních vod aktivovaným kalem.

Předmětem plnění části II. „Výukový modul pro experimenty s mechanikou tekutin, toky, průtoky a simulaci srážek“ je dodávka, instalace a oživení 4 výukových modulů pro simulaci: simulaci vizualizace laminárních a turbulentních toků při proudění vody v korytě, simulaci základních experimentů v mechanice tekutin, simulaci procesů průtoku různých kapalin v odlišných přírodních i antropogenních strukturách v otevřeném a uzavřeném kanálu a simulaci srážek s různou intenzitou a dobou trvání a zkoumání sorpční kapacity půd během různého stupně nasycení a zobrazení hydrografů.

Blíže viz zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 508 260 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • IČO: 61989100
 • Poštovní adresa:
  17. listopadu 2172/15
  70800 Ostrava
 • Název oddělení: Centrum projektové podpory
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-044551

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vsb.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy