Veřejná zakázka: Část II - Výukový modul pro experimenty s mechanikou tekutin, toky, průtoky a simulaci srážek

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 499
Jedná se o část veřejné zakázky: Výukové moduly pro Hornicko-geologickou fakultu

Název a popis předmětu

  • Název: Část II - Výukový modul pro experimenty s mechanikou tekutin, toky, průtoky a simulaci srážek

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění části II. „Výukový modul pro experimenty s mechanikou tekutin, toky, průtoky a simulaci srážek“ je dodávka, instalace a oživení 4 výukových modulů pro simulaci: simulaci vizualizace laminárních a turbulentních toků při proudění vody v korytě, simulaci základních experimentů v mechanice tekutin, simulaci procesů průtoku různých kapalin v odlišných přírodních i antropogenních strukturách v otevřeném a uzavřeném kanálu a simulaci srážek s různou intenzitou a dobou trvání a zkoumání sorpční kapacity půd během různého stupně nasycení a zobrazení hydrografů.
Blíže viz zadávací dokumentace


Předpokládaná hodnota

  • 1 726 450 Kč bez DPH

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků