Public contract: Výukové moduly pro Hornicko-geologickou fakultu

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 497
System number: P20V00000014
Contracting authority registration number: 047/2019/Jil
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2020-001483
Date of commence: 13.01.2020
Tender submit to: 17.02.2020 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Výukové moduly pro Hornicko-geologickou fakultu
 • Type of public contract: Supplies
 • Contract is divided into lots (within one procurement procedure)

Brief subject description:
Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části, přičemž účastník může podat nabídku do jedné, či obou částí této veřejné zakázky.
Rozdělení veřejné zakázky na části:
I. Výukové moduly pro simulaci technologických procesů
II. Výukový modul pro experimenty s mechanikou tekutin, toky, průtoky a simulaci srážek

Předmětem plnění části I. „Výukové moduly pro simulaci technologických procesů“ je dodávka, instalace a oživení 4 výukových modulů pro simulaci následujících technologických procesů: písková filtrace, adsorpce, iontová výměna, chemické srážení rozpuštěných látek, flokulace a sedimentace vloček v lamelovém separátoru, flotace rozpuštěným vzduchem, biologické čištění odpadních vod aktivovaným kalem.

Předmětem plnění části II. „Výukový modul pro experimenty s mechanikou tekutin, toky, průtoky a simulaci srážek“ je dodávka, instalace a oživení 4 výukových modulů pro simulaci: simulaci vizualizace laminárních a turbulentních toků při proudění vody v korytě, simulaci základních experimentů v mechanice tekutin, simulaci procesů průtoku různých kapalin v odlišných přírodních i antropogenních strukturách v otevřeném a uzavřeném kanálu a simulaci srážek s různou intenzitou a dobou trvání a zkoumání sorpční kapacity půd během různého stupně nasycení a zobrazení hydrografů.

Blíže viz zadávací dokumentace.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 10 508 260 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • CRN: 61989100
 • Postal address:
  17. listopadu 2172/15
  70800 Ostrava
 • Name of the department: Centrum projektové podpory
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2018-044551

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vsb.cz)

Contact

Lots of public contract

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses