Veřejná zakázka: Akumulace dešťových vod budovy víceúčelové sportovní haly v areálu VŠB-TUO

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1425
Systémové číslo: P22V00000146
Evidenční číslo zadavatele: 106/2022/Pob
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 08.06.2022
Nabídku podat do: 28.06.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Akumulace dešťových vod budovy víceúčelové sportovní haly v areálu VŠB-TUO
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavebních prací je úprava odvodu vody z jihozápadní části sedlové střechy víceúčelové sportovní haly, severovýchodní část sedlové střechy bude odvodňována stávajícím způsobem, bude jen upravena vnější část rozvodů, které budou přepojeny do nově vybudované akumulační nádrže. Nově bude dešťová voda odváděna pomocí svislých svodů, které budou napojeny do společného vodorovného svodu (ve spádu min. 1,0 %), který bude uchycen na fasádě hlavní části budovy v takové výšce, aby přecházel v místě rozvodny přes atiku ploché střechy a po jihovýchodní fasádě zaústil do vnější části vedení. Dále budou dešťové vody vedeny zemním úsekem kanalizace do akumulační nádrže dešťové vody.
Předmětem stavebních prací je dále vybudování akumulační nádrže pro zajištění zásoby dešťové vody o užitném objemu 90 m3, která bude umístěna v ploše stávajícího parkoviště vedle sportovní haly. Předmětem stavebních prací je i zhotovení systému čerpání vody a jednotlivých odběrných míst pro odběr vody. Akumulační nádrž se bude skládat ze tří obdélníkových ŽB prefabrikovaných nádrží. Rozvod vody na požadovaný tlak do systému bude zajišťovat automatická tlaková stanice, která bude umístěna v suché jímce 2,4 m x 1,4 m a přidružena a propojena sacím potrubím k retenční nádrži. V případě naplnění kapacity retence bude nadbytečné množství vod odváděno pomocí dvou havarijních přepadů do stávající kanalizace.
Předmětem stavebních prací je rovněž provedení všech dalších prací podrobně vymezených níže uvedenou projektovou dokumentací. Předmětem veřejné zakázky je kromě provedení stavebních prací rovněž vypracování dokumentace skutečného provedení stavby.
Bližší podrobnosti k předmětu veřejné zakázky jsou vymezeny v části II. Výzvy k podání nabídky vč. zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 087 960 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • IČO: 61989100
 • Poštovní adresa:
  17. listopadu 2172/15
  70800 Ostrava
 • Název oddělení: Centrum projektové podpory
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-044551

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vsb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy