Public contract: Vývojová platforma pro ECU - II./ECU development platform - II.

Information on public contract

procurement procedure phase Evaluated
Evaluation is terminated, contractor selection and conclusion of the contract is in progress.
DBID: 907
System number: P21V00000018
Contracting authority registration number: 90/2021/Pob
Date of commence: 29.01.2021
Tender submit to: 12.02.2021 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Vývojová platforma pro ECU - II./ECU development platform - II.
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vývojové platformy ECU pro výukové účely. Platforma se bude sestávat z 8 standartních sestav pro studentské stanice a jednoho rozšiřujícího setu kompatibilního se standartním stanovištěm. Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění.

The subject of the public contract is the supply of ECU development platform, consisting of the delivery of an automotive ECU development platforms for educational usage, the platform will consist of 8 standard sets for 8 student stations and 1 extension set compatible with standard set. The subject of performance also includes transport to the place of performance.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: VZMR OP Otevřená výzva
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: 932 230 Kč without VAT

Place of performance

 • Ostrava-město

Contracting authority

 • Official name: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • CRN: 61989100
 • Postal address:
  17. listopadu 2172/15
  70800 Ostrava
 • Name of the department: Centrum projektové podpory
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2018-044551

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vsb.cz), nebo v listinné podobě na adresu:
Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava
9700 Centrum podpory inovací
Útvar: 9710 - Centrum projektové podpory
Mgr. Marcel Pobořil
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

In electronic form through the electronic tool E-ZAK (https://zakazky.vsb.cz), or in written form to address:
VSB - Technical University of Ostrava
9700 Innovation Support Centre,
Department: 9710 - Project Support Centre
Mgr. Marcel Pobořil
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Evaluation of the tenders

Public documents

Forms

URL addresses