Veřejná zakázka: Systém pro bezmarkerové sledování pohybů osob

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 714
Systémové číslo: P20V00000231
Evidenční číslo zadavatele: 75/2020/Pob
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-027147
Datum zahájení: 31.07.2020
Nabídku podat do: 03.09.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Systém pro bezmarkerové sledování pohybů osob
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka systému pro bezmarkerové sledování pohybů osob v bytě. Ke sledování pohybů osob a výsledné konstrukci modelů zobrazujících pohyby sledovaných osob není nutno v tomto sytému lepit nebo jakkoliv umisťovat na sledované osoby jakékoliv označovací prvky/markery. Součástí dodávky je doprava do místa plnění, instalace zařízení a jeho zprovoznění, kalibrace a proškolení personálu pro využívání systému v rozsahu minimálně 8 hodin.

The subject of performance of the public contract is the delivery of a system for markerless human motion capture in an apartment. With this system, it is not necessary to paste or otherwise attach any markers in order to capture the motion of persons and subsequently construct models depicting the movements of the monitored persons. The delivery includes the transport to the place of fulfilment, installation of the system onsite, launch of its operation, calibration and training of the staff in using the system in the scope of minimally 8 hours.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 681 155 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • IČO: 61989100
 • Poštovní adresa:
  17. listopadu 2172/15
  70800 Ostrava
 • Název oddělení: Centrum projektové podpory
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-044551

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vsb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy