Veřejná zakázka: Dodávka materiálu pro řešení 2. etapy projektu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6
Systémové číslo: P19V00000009
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 28.11.2018
Nabídku podat do: 14.12.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka materiálu pro řešení 2. etapy projektu
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je „Dodávka materiálu pro řešení 2. etapy projektu“ v rámci projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost „Mikro ORC jednotka s využitím 3D tisku“, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010314.
a to v části
1. dodávky materiálu pro měření a regulaci, a
2. dodávky materiálu - technologií.
Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1a, 1b a 1c této ZD Specifikace předmětu zakázky pro část 1, a v příloze č. 2a, 2b, a 2c této ZD Specifikace předmětu zakázky pro část 2.
Součástí předmětu veřejné zakázky pro obě části veřejné zakázky je rovněž doprava do místa plnění, a související montážní, instalační aj. služby blíže specifikované v přílohách zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • IČO: 61989100
 • Poštovní adresa:
  17. listopadu 2172/15
  70800 Ostrava
 • Název oddělení: Výzkumné energetické centrum
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-044551

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
17. listopadu 2172/15
70800 Ostrava

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky