Veřejná zakázka: I/O moduly pro simulátor běžící v reálném čase

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 598
Systémové číslo: P20V00000115
Evidenční číslo zadavatele: 70/2020/Pob
Datum zahájení: 30.04.2020
Nabídku podat do: 15.05.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: I/O moduly pro simulátor běžící v reálném čase
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka I/O modulů pro simulátor běžící v reálném čase.
Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace (HW + SW), zprovoznění a zahoření modulů.

The subject of the public contract is the supply of I/O modules for simulator running in realtime.
The subject of performance also includes transportation to the place of performance, installation (HW + SW), commissioning and burning of modules.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR OP Otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 380 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • IČO: 61989100
 • Poštovní adresa:
  17. listopadu 2172/15
  70800 Ostrava
 • Název oddělení: Centrum projektové podpory
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-044551

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vsb.cz), nebo v listinné podobě na adresu:
Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava
9700 Centrum podpory inovací
Útvar: 9710 - Centrum projektové podpory
Mgr. Marcel Pobořil
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

In electronic form through the electronic tool E-ZAK (https://zakazky.vsb.cz), or in written form to the address:
VSB - Technical University of Ostrava
9700 Innovation Support Centre
Department: 9710 - Project Support Centre
Mgr. Marcel Pobořil
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy