Veřejná zakázka: HW/SW vývojová platforma pro HIL aplikace II.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 418
Systémové číslo: P19V00000426
Evidenční číslo zadavatele: 54/2019/Pob
Datum zahájení: 22.10.2019
Nabídku podat do: 04.11.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: HW/SW vývojová platforma pro HIL aplikace II.
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vývojové platformy pro HIL aplikace. Platforma musí být složena z:
- HW prvků ve formě programovatelných řídicích jednotek pro aplikace pro automobilové elektronické systémy – dodávka se sadou konektorů,
- SW prvků ve formě rozšíření vývojového prostředí pro tvorbu tzv. model-based algoritmů – součástí musí být uživatelské licence (minimálně 8 uživatelských licencí) a
- Kalibračního prostředí – součástí musí být uživatelské licence (minimálně 8 uživatelských licencí).

Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění.

The subject of the public contract is the supply of a development platform for HIL applications. The platform shall consist of:
- HW elements in the form of programmable control units for applications for automotive electronic systems – supplied with a connector set,
- SW elements in the form of an extension of the development environment for the creation of so-called model-based algorithms – user licenses must be included (at least 8 user licenses) and
- a calibration environment – user licenses must be included (at least 8 user licenses).

The subject of performance also includes transport to the place of performance.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR OP Otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 429 300 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • IČO: 61989100
 • Poštovní adresa:
  17. listopadu 2172/15
  70800 Ostrava
 • Název oddělení: Centrum projektové podpory
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-044551

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vsb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy