Public contract: HW/SW vývojová platforma pro HIL aplikace II.

Information on public contract

procurement procedure phase Evaluated
Evaluation is terminated, contractor selection and conclusion of the contract is in progress.
DBID: 418
System number: P19V00000426
Contracting authority registration number: 54/2019/Pob
Date of commence: 22.10.2019
Tender submit to: 04.11.2019 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: HW/SW vývojová platforma pro HIL aplikace II.
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vývojové platformy pro HIL aplikace. Platforma musí být složena z:
- HW prvků ve formě programovatelných řídicích jednotek pro aplikace pro automobilové elektronické systémy – dodávka se sadou konektorů,
- SW prvků ve formě rozšíření vývojového prostředí pro tvorbu tzv. model-based algoritmů – součástí musí být uživatelské licence (minimálně 8 uživatelských licencí) a
- Kalibračního prostředí – součástí musí být uživatelské licence (minimálně 8 uživatelských licencí).

Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění.

The subject of the public contract is the supply of a development platform for HIL applications. The platform shall consist of:
- HW elements in the form of programmable control units for applications for automotive electronic systems – supplied with a connector set,
- SW elements in the form of an extension of the development environment for the creation of so-called model-based algorithms – user licenses must be included (at least 8 user licenses) and
- a calibration environment – user licenses must be included (at least 8 user licenses).

The subject of performance also includes transport to the place of performance.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: VZMR OP Otevřená výzva
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: 429 300 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • CRN: 61989100
 • Postal address:
  17. listopadu 2172/15
  70800 Ostrava
 • Department name: Centrum projektové podpory
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2018-044551

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vsb.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL links