Public contract: Demonstrační instalace výrobní linky pro praktickou prezentaci principů Průmyslu 4.0

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 310
System number: P19V00000318
Contracting authority registration number: 43/2019/Pob
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2019-028255
Date of commence: 13.08.2019
Tender submit to: 16.09.2019 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Demonstrační instalace výrobní linky pro praktickou prezentaci principů Průmyslu 4.0
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka zahrnující návrh, realizaci, integraci a dodávku produkčního prostředí pro realizaci montáže výrobků z lego dílů, stavební lego základny a připravených elektronických součástí. Pro každý produkt bude v závěru svého výrobního cyklu provedena inspekční kontrola na testovací stanici vč. vygenerování a záznamu výstupního reportu o správnosti a funkčnosti výrobku. Součástí dodávky je rovněž kompletní technická dokumentace díla specifikovaná v zadávací dokumentaci.
Dodavatel musí v rámci plnění díla integrovat a předvést v produkčním chodu celý kompletní systém včetně všech komponentních subsystémů, přičemž robotický subsystém a subsystém řízení a vizualizace budou dodavateli poskytnuty zadavatelem k integraci (viz přílohy č. 1.2 Specifikace robotických subsystémů a 1.3 Specifikace systému řízení a ovládání) a jejich pořízení není předmětem plnění této veřejné zakázky.
Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace a montáž systému, jeho zprovoznění, ověření funkčnosti a zaškolení obsluhy v rozsahu minimálně 40 hodin.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 6 500 000 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • CRN: 61989100
 • Postal address:
  17. listopadu 2172/15
  70800 Ostrava
 • Name of the department: Centrum projektové podpory
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2018-044551

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vsb.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Evaluation of the tenders

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance