Veřejná zakázka: Vytvoření internetového kariérního portálu VŠB-TUO

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 221
Systémové číslo: P19V00000229
Evidenční číslo zadavatele: 38/2019/Pob
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-035288
Datum zahájení: 30.05.2019
Nabídku podat do: 19.06.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vytvoření internetového kariérního portálu VŠB-TUO
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je vytvoření internetových stránek, které budou sloužit pro uveřejňování poptávek a nabídek práce, a poskytnutí dalších s tím souvisejících služeb, tzn. vytvoření softwarového kódu v daném programovacím jazyce včetně prvků grafiky, instalace online kariérního portálu (dále jen „Portál“) v prostředí zadavatele (dále tak jen „dílo“).

Portál bude online internetový portál na komerční bázi. Bude umožňovat zveřejňování inzerátů firem (zaměstnavatelů) na pracovní pozice, které budou vhodné výhradně pro studenty a absolventy VŠB-TUO. Další jeho funkcí bude cílené propojování zaměstnavatelů a studentů a absolventů VŠB-TUO za účelem zprostředkování zaměstnání. Portál bude databázovým systémem, který bude vyhodnocovat data a bude určovat vhodnost inzerované pracovní pozice zaměstnavatelů pro studenty/absolventy. Cílem veřejné zakázky je vytvořit efektivní nástroj zadavatele pro komunikaci se zaměstnavateli v oblasti náboru zaměstnanců a nástroj pro zvýšení uplatnitelnosti absolventů VŠB-TUO na trhu práce.

Podrobná technická specifikace je uvedena v příloze č. 1 Výzvy k podání nabídky včetně zadávací dokumentace. Podmínky plnění jsou dále uvedeny v obchodních podmínkách (návrhu smlouvy o dílo), které tvoří přílohu č. 2 Výzvy k podání nabídky včetně zadávací dokumentace. Dílo bude zhotoveno jako funkční celek.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je dále poskytování služeb SLA (Service-level agreement) v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 Výzvy k podání nabídky včetně zadávací dokumentace – Technická specifikace předmětu plnění kap. 10 po dobu 24 měsíců od uvedení díla do ostrého provozu. V rámci SLA musí být započteno 40 hod./měsíc služeb rozvoje nebo jiných technických služeb (např. služby, které budou vyžadovat úpravy systému v případě změny informačního systému zadavatele, přidání nových funkcionalit Portálu, apod.) poskytovaných dodavatelem ad hoc zadavateli dle konkrétních operativních požadavků za každý měsíc poskytování SLA. V případě nečerpání služeb rozvoje v daném měsíci se nevyčerpaný počet hodin bude přesouvat do dalšího měsíce.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • IČO: 61989100
 • Poštovní adresa:
  17. listopadu 2172/15
  70800 Ostrava
 • Název oddělení: Centrum projektové podpory
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-044551

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vsb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky