Public contract: Zařízení pro měření teplotní vodivosti za vysokých teplot

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 183
System number: P19V00000191
Contracting authority registration number: 35/2019/Pob
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2019-016171
Date of commence: 14.05.2019
Tender submit to: 17.06.2019 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Zařízení pro měření teplotní vodivosti za vysokých teplot
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka sestavy zařízení umožňující stanovit tepelnou vodivost materiálů v závislosti na teplotě v rozsahu 0,005 až 2000 Wm-1K-1 nebo širším včetně stanovení tepelné kapacity a teplotní roztažnosti materiálů. Sestava zařízení se bude skládat ze zařízení pro stanovení tepelné vodivosti minimálně v rozsahu 0,1 – 2000 Wm-1K-1 pomocí metody laser flash, zařízení pro stanovení tepelné vodivosti minimálně v rozsahu 0,005 – 0,1 Wm-1K-1 pomocí metody chráněné teplé desky nebo měřidlem tepelného toku a zařízení pro stanovení teplotní roztažnosti materiálů v závislosti na teplotě pro potřeby stanovení hustoty vzorků. Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace zařízení a jeho zprovoznění, ověření funkčnosti zařízení a zaškolení obsluhy v rozsahu minimálně 40 hodin. Bližší podrobnosti k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v čl. II Zadávací dokumentace.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 6 570 000 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • CRN: 61989100
 • Postal address:
  17. listopadu 2172/15
  70800 Ostrava
 • Name of the department: Centrum projektové podpory
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2018-044551

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vsb.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Evaluation of the tenders

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance