Veřejná zakázka: Zařízení pro měření teplotní vodivosti za vysokých teplot

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 183
Systémové číslo: P19V00000191
Evidenční číslo zadavatele: 35/2019/Pob
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-016171
Datum zahájení: 14.05.2019
Nabídku podat do: 17.06.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zařízení pro měření teplotní vodivosti za vysokých teplot
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka sestavy zařízení umožňující stanovit tepelnou vodivost materiálů v závislosti na teplotě v rozsahu 0,005 až 2000 Wm-1K-1 nebo širším včetně stanovení tepelné kapacity a teplotní roztažnosti materiálů. Sestava zařízení se bude skládat ze zařízení pro stanovení tepelné vodivosti minimálně v rozsahu 0,1 – 2000 Wm-1K-1 pomocí metody laser flash, zařízení pro stanovení tepelné vodivosti minimálně v rozsahu 0,005 – 0,1 Wm-1K-1 pomocí metody chráněné teplé desky nebo měřidlem tepelného toku a zařízení pro stanovení teplotní roztažnosti materiálů v závislosti na teplotě pro potřeby stanovení hustoty vzorků. Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace zařízení a jeho zprovoznění, ověření funkčnosti zařízení a zaškolení obsluhy v rozsahu minimálně 40 hodin. Bližší podrobnosti k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v čl. II Zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 570 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • IČO: 61989100
 • Poštovní adresa:
  17. listopadu 2172/15
  70800 Ostrava
 • Název oddělení: Centrum projektové podpory
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-044551

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vsb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky