Veřejná zakázka: Poskytování služeb SLA a vývoje pro K+ portál VŠB-TUO

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1437
Systémové číslo: P22V00000158
Evidenční číslo zadavatele: 107/2022/Pob
Datum zahájení: 15.06.2022
Nabídku podat do: 28.06.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Poskytování služeb SLA a vývoje pro K+ portál VŠB-TUO
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb Service-level agreement (dále jen „SLA“) v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 této Výzvy – Technická specifikace po dobu 36 měsíců. V rámci SLA bude započteno 40 hod./měsíc služeb rozvoje a vývoje, nebo jiných technických služeb (např. služby, které budou vyžadovat úpravy systému v případě změny informačního systému zadavatele, přidání nových funkcionalit K+ portálu, apod.) poskytovaných dodavatelem ad hoc zadavateli dle konkrétních operativních požadavků za každý měsíc poskytování SLA. V případě nečerpání služeb rozvoje v kalendářním měsíci se nevyčerpaný počet hodin bude přesouvat do dalšího měsíce. Bližší podrobnosti jsou stanoveny v čl. 1.1 Výzvy k podání nabídky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR OP Otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 800 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • IČO: 61989100
 • Poštovní adresa:
  17. listopadu 2172/15
  70800 Ostrava
 • Název oddělení: Centrum projektové podpory
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-044551

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vsb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy