Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Tiskařské služby 1/2021
mimo režim ZZVZ Zadáno 02.07.2021 14.07.2021 10:00
Laditelný zdroj světla v C +L pásmu
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2021 12.07.2021 10:30
Elektromechanický zkušební stroj 20kN
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.06.2021 09.07.2021 12:00
Rekonstrukce osvětlení skladu v 4. NP budovy ÚK
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.06.2021 07.07.2021 12:00
Dodávka IT techniky 25/2021
nadlimitní Zadáno 22.06.2021 13.07.2021 09:00
Dodávka IT techniky 24/2021
nadlimitní Zadáno 21.06.2021 07.07.2021 12:00
Nákup nábytku 5/2021
nadlimitní Zadáno 17.06.2021 07.07.2021 09:00
Stavební úpravy hygienického zařízení budovy Ústřední knihovny v dilatačním celku B
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.06.2021 24.06.2021 09:00
Dodávka IT techniky 23/2021
nadlimitní Zadáno 10.06.2021 21.06.2021 09:00
Dodávky spotřebního materiálu pro laserové tiskárny ve 3. Q. 2021
nadlimitní Zadáno 10.06.2021 21.06.2021 09:00
Dodávka instalatérského materiálu 5/2021
mimo režim ZZVZ Zadáno 10.06.2021 16.06.2021 09:00
Propagační předměty 5/2021
mimo režim ZZVZ Zadáno 09.06.2021 16.06.2021 10:00
Dodávka IT techniky 22/2021
nadlimitní Zadáno 09.06.2021 21.06.2021 12:00
Rekonstrukce světelného nápisu na střeše budovy A - opakovaná
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.06.2021 22.06.2021 09:00
Dodávka ochranné pracovní obuvi
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.06.2021 22.06.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016