Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Plynový chromatograf s FID, ECD a FPD detektorem
Odesílatel Miroslav Jílek
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.06.2024 14:41:44
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

viz přílohy


Přílohy
- 00 Vysvětlení č. 1.pdf (151.90 KB)
- 01 Technická specifikace ve znění V1.docx (23.50 KB)
- 03 Krycí list nabídky ve znění V1.docx (33.41 KB)
- 04 Seznam poddodávek ve znění V1.docx (18.39 KB)
- 05 Čestná prohlášení ve znění V1.docx (26.13 KB)
- 06 Vzor čestného prohlášení ve znění V1.docx (23.63 KB)