Veřejná zakázka: Vytvoření výukového a komunikačního portálu Zlepši si techniku

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 895
Systémové číslo: P21V00000001
Evidenční číslo zadavatele: 3/9560/2021
Datum zahájení: 06.01.2021
Nabídku podat do: 19.01.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vytvoření výukového a komunikačního portálu Zlepši si techniku
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky Vytvoření výukového a komunikačního portálu Zlepši si techniku (dále také jen „VZ“) je vytvoření internetových stránek, které budou sloužit jako přehledný nástroj komunikace vědy a techniky VŠB-TUO s různými cílovými skupinami a poskytnutí dalších s tím souvisejících služeb, tzn. vytvoření softwarového kódu v daném programovacím jazyce včetně prvků grafiky, instalace online výukového a komunikačního portálu (dále jen „Portál“) v prostředí zadavatele (dále také dílo).
Portál bude obsahovat systematicky provázanou nabídku konkrétních programů pro školy a třídní kolektivy, pro rodiče s dětmi, pro jednotlivce se zájmem o přírodní vědy a techniku. Součástí díla bude také diagnostika, osobnostně rozvojové kurzy a mentoring pro rozvoj nadaných žáků.
Podrobná technická specifikace je uvedena v příloze č. 1 této Výzvy. Podmínky plnění jsou dále uvedeny v obchodních podmínkách (návrhu smlouvy o dílo), které tvoří přílohu č. 2 této Výzvy. Dílo bude zhotoveno jako funkční celek.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je dále poskytování služeb SLA (Service level agreement) v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 této Výzvy – Technická specifikace kap. 10 po dobu 15 měsíců od uvedení předmětu plnění veřejné zakázky dle čl. 1.1 této Výzvy do ostrého provozu. V rámci SLA musí být započteno 30 hod./měsíc služeb rozvoje nebo jiných technických služeb (např. služby, které budou vyžadovat úpravy systému v případě změny informačního systému zadavatele, přidání nových funkcionalit Portálu apod.) poskytovaných dodavatelem ad hoc zadavateli dle konkrétních operativních požadavků za každý měsíc poskytování SLA. V případě nečerpání služeb rozvoje v kalendářním měsíci se nevyčerpaný počet hodin bude přesouvat do dalšího měsíce.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR OP Otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • IČO: 61989100
 • Poštovní adresa:
  17. listopadu 2172/15
  70800 Ostrava
 • Název oddělení: Veřejné zakázky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-044551

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vsb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky