Public contract: Vytvoření výukového a komunikačního portálu Zlepši si techniku

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 895
System number: P21V00000001
Contracting authority registration number: 3/9560/2021
Date of commence: 06.01.2021
Tender submit to: 19.01.2021 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Vytvoření výukového a komunikačního portálu Zlepši si techniku
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem plnění veřejné zakázky Vytvoření výukového a komunikačního portálu Zlepši si techniku (dále také jen „VZ“) je vytvoření internetových stránek, které budou sloužit jako přehledný nástroj komunikace vědy a techniky VŠB-TUO s různými cílovými skupinami a poskytnutí dalších s tím souvisejících služeb, tzn. vytvoření softwarového kódu v daném programovacím jazyce včetně prvků grafiky, instalace online výukového a komunikačního portálu (dále jen „Portál“) v prostředí zadavatele (dále také dílo).
Portál bude obsahovat systematicky provázanou nabídku konkrétních programů pro školy a třídní kolektivy, pro rodiče s dětmi, pro jednotlivce se zájmem o přírodní vědy a techniku. Součástí díla bude také diagnostika, osobnostně rozvojové kurzy a mentoring pro rozvoj nadaných žáků.
Podrobná technická specifikace je uvedena v příloze č. 1 této Výzvy. Podmínky plnění jsou dále uvedeny v obchodních podmínkách (návrhu smlouvy o dílo), které tvoří přílohu č. 2 této Výzvy. Dílo bude zhotoveno jako funkční celek.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je dále poskytování služeb SLA (Service level agreement) v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 této Výzvy – Technická specifikace kap. 10 po dobu 15 měsíců od uvedení předmětu plnění veřejné zakázky dle čl. 1.1 této Výzvy do ostrého provozu. V rámci SLA musí být započteno 30 hod./měsíc služeb rozvoje nebo jiných technických služeb (např. služby, které budou vyžadovat úpravy systému v případě změny informačního systému zadavatele, přidání nových funkcionalit Portálu apod.) poskytovaných dodavatelem ad hoc zadavateli dle konkrétních operativních požadavků za každý měsíc poskytování SLA. V případě nečerpání služeb rozvoje v kalendářním měsíci se nevyčerpaný počet hodin bude přesouvat do dalšího měsíce.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: VZMR OP Otevřená výzva
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: 1 500 000 Kč without VAT

Place of performance

 • Ostrava-město

Contracting authority

 • Official name: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • CRN: 61989100
 • Postal address:
  17. listopadu 2172/15
  70800 Ostrava
 • Name of the department: Veřejné zakázky
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2018-044551

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vsb.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance