Public contract: Část II - Výukový modul pro experimenty s mechanikou tekutin, toky, průtoky a simulaci srážek

Information about lot

procurement procedure phase Cancelled (archived)
Contract/contest was canceled.
DBID: 499
This is the lot of a public contract: Výukové moduly pro Hornicko-geologickou fakultu

Title and subject description

  • Title: Část II - Výukový modul pro experimenty s mechanikou tekutin, toky, průtoky a simulaci srážek

Brief subject description:
Předmětem plnění části II. „Výukový modul pro experimenty s mechanikou tekutin, toky, průtoky a simulaci srážek“ je dodávka, instalace a oživení 4 výukových modulů pro simulaci: simulaci vizualizace laminárních a turbulentních toků při proudění vody v korytě, simulaci základních experimentů v mechanice tekutin, simulaci procesů průtoku různých kapalin v odlišných přírodních i antropogenních strukturách v otevřeném a uzavřeném kanálu a simulaci srážek s různou intenzitou a dobou trvání a zkoumání sorpční kapacity půd během různého stupně nasycení a zobrazení hydrografů.
Blíže viz zadávací dokumentace


Estimated value

  • 1 726 450 Kč without VAT

Object items

Evaluation of the tenders

Public documents

Forms

URL addresses

List of tenderers