Veřejná zakázka: Tiskařské služby VŠB-TUO

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1877
Systémové číslo: P23V00000267
Evidenční číslo zadavatele: 210/9560/2023
Datum zahájení: 15.09.2023
Nabídku podat do: 26.09.2023 14:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Tiskařské služby VŠB-TUO
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je realizace tisku pro potřeby jednotlivých pracovišť zadavatele.
Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy o dílo s jedním dodavatelem.
Na základě uzavřené rámcové smlouvy o dílo bude vybraný dodavatel pro zadavatele zajišťovat drobný tisk podle potřeb zadavatele po celou dobu trvání rámcové smlouvy o dílo, a to formou dílčích plnění, vždy na základě konkrétní písemné výzvy zadavatele (dílčí objednávky). Zadavatel si vyhrazuje právo zadávat jednotlivá dílčí plnění operativně dle aktuální potřeby a situace v průběhu realizace projektů či vlastních provozních potřeb, s objemem plnění jednotlivých požadavků (dílčích objednávek) maximálně 10 000 Kč bez DPH. Podrobná technická specifikace předmětu zakázky je popsána v příloze g) této výzvy, jež tvoří současně přílohu č. 1 rámcové smlouvy o dílo, vše shodně označeno jako příloha g) Příloha č.1RS – Specifikace položek předmětů plnění včetně cen Zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídky.
Součástí provádění polygrafických prací a drobného tisku je doprava výrobků na adresy uvedené v rámcové smlouvě o dílo.
Dodavatel je povinen poskytnout po celou dobu trvání rámcové smlouvy o dílo služby splňující minimální technické parametry uvedené v příloze g) příloha č. 1 RS – Specifikace položek předmětů plnění včetně cen.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR Otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • IČO: 61989100
 • Poštovní adresa:
  17. listopadu 2172/15
  70800 Ostrava
 • Název oddělení: Veřejné zakázky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-044551

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vsb.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky