Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rentgenový difraktometr
nadlimitní Zadáno 01.03.2024 03.04.2024 10:00
Vypracování projektové dokumentace stavebních úprav budovy N VŠB-TUO
nadlimitní Zadáno 27.02.2024 02.04.2024 10:00
Systém pro mapování lokalit znečištěných ekologickou zátěží
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2024 14.03.2024 10:00
Akustická impedanční trubice_Acoustic impedance tube
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2024 27.03.2024 10:00
Dodávka IT techniky 7/2024
nadlimitní Zadáno 23.02.2024 11.03.2024 09:00
Multifunkční výuková platforma pro měření a testování
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2024 05.03.2024 10:00
Dodávka IT techniky 5/2024
nadlimitní Zadáno 19.02.2024 01.03.2024 09:00
Výroba rozvaděčů II
VZ malého rozsahu Zadáno 16.02.2024 26.02.2024 10:00
Dodávka IT techniky 4/2024
nadlimitní Zadáno 15.02.2024 26.02.2024 09:00
Vypracování PD pro zkušební induktivní pec
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2024 26.02.2024 10:00
Systém pro analýzu dynamicko-mechanických vlastností pevných a práškových materiálů
nadlimitní Zadáno 05.02.2024 04.04.2024 10:00
Dodávka IT techniky 3/2024
nadlimitní Zadáno 02.02.2024 13.02.2024 09:00
PTK - Malý cluster III
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.02.2024 01.03.2024 23:59
Pořízení energo-disperzního rentgenového fluorescenčního spektrometru
nadlimitní Zadáno 26.01.2024 04.03.2024 10:00
Mössbauerovy spektrometry
podlimitní Zadáno 26.01.2024 28.02.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016