Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup nábytku 7/2023
nadlimitní Zadáno 12.09.2023 25.09.2023 08:00
Dodávky spotřebního materiálu pro laserové tiskárny v 4. Q. 2023
nadlimitní Zadáno 12.09.2023 25.09.2023 09:00
Dodávka IT techniky 33/2023
nadlimitní Zadáno 06.09.2023 18.09.2023 09:00
Centrum robotiky v areálu VŠB-TUO
podlimitní Zadáno 04.09.2023 17.10.2023 10:00
Dodávka ochranné pracovní obuvi
VZ malého rozsahu Zadáno 30.08.2023 08.09.2023 09:00
Dodávka IT techniky 32/2023
nadlimitní Zadáno 28.08.2023 08.09.2023 09:00
Dodávka IT techniky 31/2023
nadlimitní Zadáno 28.08.2023 08.09.2023 09:00
Rámcová dohoda na dodávky technických a kalibračních plynů pro CEET
nadlimitní Zadáno 25.08.2023 29.09.2023 09:00
Dodávka IT techniky 30/2023
nadlimitní Zadáno 23.08.2023 04.09.2023 09:00
Geofyzikální aparatura pro geoelektrické měření
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2023 22.08.2023 11:00
Geofyzikální aparatura pro georadarové měření
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2023 22.08.2023 09:00
Stolní nukleární magnetická rezonance
nadlimitní Zadáno 04.08.2023 10.10.2023 10:00
Dodávka IT techniky 29/2023
nadlimitní Zadáno 02.08.2023 15.08.2023 09:00
Vypracování projektové dokumentace budovy VŠB-TUO CPIT TL4
nadlimitní Zadáno 01.08.2023 01.09.2023 10:00
Dodávka elektroinstalačního materiálu a zdrojů světla 12/2023
mimo režim ZZVZ Zadáno 24.07.2023 31.07.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016