Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Dodávka IT techniky 46/2023
above-the-threshold Awarded 03.11.2023 14.11.2023 09:00
Dodávka instalatérského materiálu 9/2023
not under the Act regime Awarded 03.11.2023 10.11.2023 09:00
Dodávka zámečnického materiálu 9/2023
not under the Act regime Awarded 02.11.2023 09.11.2023 09:00
Dodávka elektroinstalačního materiálu a zdrojů světla 14/2023
not under the Act regime Awarded 02.11.2023 09.11.2023 09:00
Dodávka IT techniky 45/2023
above-the-threshold Awarded 26.10.2023 08.11.2023 09:00
Zařízení pro extrakce kapalinou za zvýšeného tlaku
above-the-threshold Awarded 25.10.2023 30.11.2023 10:00
Vypracování projektové dokumentace: Rekonstrukce pavilonů E a F VŠB-TUO
small-scale public contract Evaluated 19.10.2023 30.10.2023 14:00
Dodávka IT techniky 44/2023
above-the-threshold Awarded 19.10.2023 30.10.2023 09:00
Dodávka IT techniky 43/2023
above-the-threshold Awarded 16.10.2023 27.10.2023 09:00
Dodávka IT techniky 42/2023
above-the-threshold Awarded 11.10.2023 26.10.2023 09:00
Dodávka IT techniky 38/2023
above-the-threshold Awarded 11.10.2023 23.10.2023 09:00
Automatizovaný zobrazovací FTIR mikroskop
above-the-threshold Awarded 10.10.2023 13.11.2023 10:00
Dodávka IT techniky 41/2023
above-the-threshold Awarded 03.10.2023 16.10.2023 09:00
Dodávka IT techniky 36/2023
above-the-threshold Awarded 03.10.2023 16.10.2023 12:00
Automatizovaný systém pro přípravu vzorků s využitím iontových svazků
above-the-threshold Awarded 02.10.2023 06.11.2023 10:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016