Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka IT techniky 5/2024
nadlimitní Zadáno 19.02.2024 01.03.2024 09:00
Výroba rozvaděčů II
VZ malého rozsahu Zadáno 16.02.2024 26.02.2024 10:00
Dodávka IT techniky 4/2024
nadlimitní Zadáno 15.02.2024 26.02.2024 09:00
Vypracování PD pro zkušební induktivní pec
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2024 26.02.2024 10:00
Systém pro analýzu dynamicko-mechanických vlastností pevných a práškových materiálů
nadlimitní Zadáno 05.02.2024 04.04.2024 10:00
Dodávka IT techniky 3/2024
nadlimitní Zadáno 02.02.2024 13.02.2024 09:00
PTK - Malý cluster III
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.02.2024 01.03.2024 23:59
Pořízení energo-disperzního rentgenového fluorescenčního spektrometru
nadlimitní Zadáno 26.01.2024 04.03.2024 10:00
Mössbauerovy spektrometry
podlimitní Zadáno 26.01.2024 28.02.2024 10:00
Pořízení průtokového cytometru
nadlimitní Zadáno 26.01.2024 04.03.2024 10:00
Jasový videoanalyzátor
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.01.2024 09.02.2024 10:00
Dodávka IT techniky 2/2024
nadlimitní Zadáno 22.01.2024 02.02.2024 09:00
Dodávka IT techniky 1/2024
nadlimitní Zadáno 19.01.2024 30.01.2024 11:00
Dodávka zámečnického materiálu 1/2024
mimo režim ZZVZ Zadáno 16.01.2024 23.01.2024 09:00
Dodávka elektroinstalačního materiálu a zdrojů světla 1/2024
mimo režim ZZVZ Zadáno 16.01.2024 23.01.2024 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016