Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka IT techniky 5/2023
nadlimitní Zadáno 09.03.2023 20.03.2023 09:00
Dodávka elektroinstalačního materiálu a zdrojů světla 6/2023
mimo režim ZZVZ Zadáno 08.03.2023 15.03.2023 09:00
Dodávka elektroinstalačního materiálu a zdrojů světla 5/2023
mimo režim ZZVZ Zadáno 08.03.2023 15.03.2023 09:00
Dodávka elektroinstalačního materiálu a zdrojů světla 4/2023
mimo režim ZZVZ Zadáno 08.03.2023 15.03.2023 09:00
Dodávka zámečnického materiálu 3/2023
mimo režim ZZVZ Zadáno 08.03.2023 15.03.2023 09:00
Dodávka instalatérského materiálu 3/2023
mimo režim ZZVZ Zadáno 08.03.2023 15.03.2023 09:00
PTK - Cloudové a archivní úložiště
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.03.2023 31.03.2023 23:59
Dodávka IT techniky 4/2023
nadlimitní Zadáno 17.02.2023 09.03.2023 09:00
Dodávka IT techniky 3/2023
nadlimitní Zadáno 14.02.2023 27.02.2023 09:00
Laserový granulometr
podlimitní Zadáno 14.02.2023 07.03.2023 09:00
Dodávka instalaterského materiálu 2/2023
mimo režim ZZVZ Zadáno 08.02.2023 15.02.2023 09:00
Práškový reometr
podlimitní Zadáno 08.02.2023 24.02.2023 09:00
Akumulace dešťových vod budovy J v areálu VŠB-TUO
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2023 27.02.2023 10:00
Dodávka zámečnického materiálu 2/2023
mimo režim ZZVZ Zadáno 07.02.2023 14.02.2023 09:00
Dodávka IT techniky 2/2023
nadlimitní Zadáno 03.02.2023 14.02.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016