Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Kontrolní měřidla a měřicí zařízení
Odesílatel Miroslav Jílek
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.07.2020 16:19:10
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Viz přiložený soubor


Přílohy
- 00 Vysvětlení č. 2.pdf (161.58 KB)
- 01a Technická specifikace - část I - ve znění V2.DOCX (60.74 KB)
- 02a Obchodní podmínky - část I - ve znění V2.docx (105.79 KB)