Received message - explanation, completion, changes of procurement documents

Procurement procedure Kontrolní měřidla a měřicí zařízení
Sender Miroslav Jílek
Sender organization Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [CRN: 61989100]
Recipient All (including public)
Date 13.07.2020 16:19:10
Subject Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Viz přiložený soubor


Attachments
- 00 Vysvětlení č. 2.pdf (161.58 KB)
- 01a Technická specifikace - část I - ve znění V2.DOCX (60.74 KB)
- 02a Obchodní podmínky - část I - ve znění V2.docx (105.79 KB)