Public contract: Výukové moduly pro didaktické experimenty s mechanikou tekutin, toky, průtoky a simulaci srážek

Information on public contract

procurement procedure phase Evaluation
Evaluation is running.
DBID: 588
System number: P20V00000105
Contracting authority registration number: 012/2020/Jil
Date of commence: 20.04.2020
Tender submit to: 13.05.2020 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Výukové moduly pro didaktické experimenty s mechanikou tekutin, toky, průtoky a simulaci srážek
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka, instalace a oživení 4 výukových modulů pro simulaci: simulaci vizualizace laminárních a turbulentních toků při proudění vody v korytě, simulaci základních experimentů v mechanice tekutin, simulaci procesů průtoku různých kapalin v odlišných přírodních i antropogenních strukturách v otevřeném a uzavřeném kanálu a simulaci srážek s různou intenzitou a dobou trvání a zkoumání sorpční kapacity půd během různého stupně nasycení a zobrazení hydrografů. Důraz je kladen na didaktické zaměření modulů, jejich názornost a přehledné výstupy.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: VZMR OP Otevřená výzva
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: 1 726 650 Kč without VAT

Place of performance

 • Ostrava-město

Contracting authority

 • Official name: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • CRN: 61989100
 • Postal address:
  17. listopadu 2172/15
  70800 Ostrava
 • Name of the department: Centrum projektové podpory
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2018-044551

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vsb.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Evaluation of the tenders

Public documents

Forms

URL addresses